Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

CẢM TÁC CÕI TẠM



Cõi tạm là cõi gì đây ?
Sao ta cứ mãi phút giây không rời ?
Đến đi cho hết cuộc đời
Luân hồi chấm dứt khi người xuôi tay 
Tu mau chẳng kịp ngày mai
Nghiệp càng nối tiếp thêm dầy chướng duyên 
Kiên tâm buông hết não phiền 
Đắc kỳ sở nguyện vườn thiền ngát hương.
Bạch Vân du khắp muôn phương
Nhi cầu Tịnh độ về nương Di Đà
Tử sanh trong chốn ta bà
Phù sinh trắng nợ hằng sa bụi mờ ...
Bạch Vân Nhi

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

HẠNH PHÚC KHÔNG XA


Đừng tìm hạnh phúc nơi nào xa quá
Hãy quay về tìm nó ở trong ta
Chỉ cần tâm thanh thản sẽ nhận ra
Vì hạnh phúc là điều đơn giản nhất

Khi ăn uống biết ngon là hạnh phúc
Khi tai còn nghe rõ những âm thanh
Khi mắt còn thấy rõ áng mây lành
Khi đi đứng nói làm đều tự tại

Biết giúp ích nhân loại điều thiết thực
Biết sẻ chia vật chất lẫn tinh thần
Biết cảm thông mọi rắc rối thế nhân
Biết trang trải bằng tình thương chân thật

Người hạnh phúc nhất là người trầm tĩnh
Trái tim người thật sự vị nhân sinh
Mọi việc làm có chánh niệm phân minh
Sự an tịnh tâm hồn luôn có mặt.


TT THÍCH NHẬT TỪ

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

ĐỆ TỬ PHẬT


Kết quả hình ảnh cho phật tử

Kết quả hình ảnh cho phật tử

Đệ tử Phật luôn tin sâu nhân quả
Sống ở đời quán triệt lý duyên sinh
Trong hằng ngày soi sáng lại chính mình 
Đấy phận sự của người tu theo Phật

Đệ tử Phật tâm nguyện như nước, đất
Buông xả đi những phiền não cuộc đời
Gội rửa sạch những cấu nhiễm muôn nơi
Chấp nhận thảy những thiệt thòi nhơ uế

Đệ tử Phật xem chúng sinh đồng thể
Không biệt phân mà tôn kính thương yêu
Dùng trí tuệ để cứu độ thật nhiều 
Cùng quy hướng phụng trì ngôi Tam bảo

Đệ tử Phật hành trì Kinh Di Giáo
Theo Thế Tôn từ bỏ những lợi danh
Đến Lan Nhã miên mật chuyện tu hành
Không đắm nhiễm lục trần, tâm thanh tịnh

Đệ tử Phật “hạ bản ngã” là chính 
Để không còn ngũ dục tham sân si
Lý Phật Pháp mầu nhiệm bất tư nghì 
Hành đúng Pháp giác ngộ và giải thoát

Đệ tử Phật nghĩ tốt nhau thấu đạt
Vì tâm sinh ra tất cả mọi điều 
Tâm ta tốt, làm, nói, nghĩ cảm chiêu
Cũng thể hiện tâm ta đang tốt nhất

Đệ tử Phật phải làm y theo Phật
Bỏ cung vàng điện ngọc sống vị tha
Không tự tư tự lợi tánh thật thà
Ít ham muốn giúp tâm thường thanh tịnh

Đệ tử Phật biết đủ giàu tột đỉnh
Sống thong dong không vướng bận kim tiền
Không thị phi lòng tự tại như nhiên
Hằng tỉnh giác giúp đời mau tỏ ngộ

Đệ tử Phật tùy hỷ không tật đố
Tán dương nhau cho Phật tánh hiển bày 
Pháp thường trụ Phật hoan hỷ lắm thay
Tăng hòa hợp bốn chúng cùng an lạc

Chùa Pháp Hoa - Nam Úc, Trọng Đông – Bính Thân (12/2016)
Đón Mừng lễ Vía Phật A Di Đà, 17 tháng 11

Thích Viên Thành