Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

HƯƠNG THIỀNĂn vừa đủ nói không thêm
Mệt ngơi chẳng lụy cứng mềm gối chăn
Hít vô sóng lặng đất bằng
Thở ra thanh tịnh sao trăng mỉm cười.

Bận chi núi lở sông bồi
Ta là ta của ta thôi lúc này
Nghĩ điều tốt, làm việc hay
Tùy duyên thong thả qua ngày qua đêm.

Quạt nồng ấm lạnh ru êm
Đầy sân nắng ngọt đẫm thềm trăng thơm
Cao không cúi, thấp không chồm
Cây thiền đến độ thì đơm quả thiền

Chắt từ thanh trược cõi riêng
Chút hương chia khắp mọi miền nhân gian.


NGUYỄN NGỌC HƯNG

NGẮM PHẬT


Con ngắm Phật buổi trong veo nắng mới
Ngày bình yên réo rắt tiếng chim ca
Đôi mắt tỏa an nhiên trời bích ngọc
Tắm lòng con phiền muộn hóa hoa sen.

Con ngắm Phật buổi sớm ngát thơm hương
Khói trầm bay tĩnh mặc cỏ xanh vườn
Con quỳ xuống chắp tay nghiêng dòng lệ
Nụ cười lành tan chảy hết đau thương.

Đường xa mỏi xin được quỳ trước Phật
Lắng lòng nghe đời trỗi khúc vô thường
Soi mình thấy giữa dòng tâm tất bật
Phật ngự về ấm áp lại ngàn phương.

PHÚC THUẬN HUYỀN


BẢN THỂ THIỀN


Bỏ sau lưng vạn huyễn hư
Tìm về bản thể nhất như tịnh lòng
Vườn thiền lặng dấu sắc không
Mái thiền phủ mát trăng lồng bóng nghiêng.

Tâm thiền trải lối châu viên
Chuông thiền đổ giọng muôn miền tịnh an
Cửa thiền rộng mở thênh thang
Về trong chánh đạo lật trang kinh thiền.

Bụi trần ai gác ngoài hiên
Xua bao vọng tưởng, ác triền, khổ đau
Thiền môn hoa nở vạn màu
Hoa khai kiến Phật sáng mầu Đạo thiêng.


TRƯỜNG KHÁNH

TỰ TÌNH


Ở đâu cũng một gầm trời
Dở hay cũng một kiếp người đa đoan
Ngược xuôi tần tảo, lo toan
Chua chanh, chát khế, hiền ngoan cũng là
Sang thì mớ bảy mớ ba
Hèn thì áo rách nửa tà che thân
Lao xao trong cõi hồng trần
Tỉ vui cũng chỉ có ngần ấy thôi
Ngắn dài nào biết mấy mươi
Vòng xoay sinh tử cuộc chơi mỏi mòn
Núi thì chót vót chon von
Vực thì thăm thẳm bồn chồn khó ra
Có người mà lại có ta
Dẫu dày dẫu mỏng cũng là phù vân
Một năm có mấy ngày xuân
Một đời có được mấy phần yêu thương
Hoa tàn gửi lại chút hương
Giữa mênh mông, giữa vô thường, phiêu du.

DIỆU ANHBƯỚC QUA ĐÊM


Bước qua đêm – nhặt bóng mình
Tìm ta giữa cõi vô minh tục trần
Mê lầm nhắm mắt đưa chân
Hồ hư bao cuộc phù vân cũng vì....

Rong rêu hồn đá vô tri
Ngả nghiêng say chén xuân thì nợ duyên
Bờ không năm tháng ngủ quên
Sân si ngã chấp nặng miền đa mang

Giấc thiền gột rửa hồn hoang
Chân như nhẹ bước qua ngàn bể dâu
Tịnh lòng nương tiếng kinh cầu
Chừng như cát bụi thắm màu diệu vi....
HUỆ NGUYÊN


Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

TƯƠNG PHẢN


Nếu nắng hạn dài lâu
Thì mùa đông mưa lũ
Nếu mây trời vần vũ
Mưa tạnh trời xanh hơn

Nếu người nhiều giận hờn
Ngộ rồi chắc từ ái
Nếu tư chất thông thái
Tính tình càng khiêm cung

Nếu cá lội ngược dòng
Nó luôn luôn sống khỏe
Nếu con người mạnh mẽ
Họ lại càng hiền lương

Nếu ta biết vô thường
Niềm vui hay có mặt
Nếu giới quy thắt chặt
Đức hạnh càng thanh cao

Ta hãy sống làm sao
Để tâm hồn thư thái
Dù gặp bao oan trái
Vẫn thấy đời đáng yêu!

Chùa Thiên Trúc, Cali, San Jose
23 Tháng 05/2016

HÀN LONG ẨN

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

7 ĐÓA SEN THIÊNG


1. Phân biệt sự lành với sự dữ

Sống đời thiện ác phân minh
Thiện hữu thiện báo hữu tình nhân gian
Ác hữu ác báo rõ ràng
Thiện ác, lành dữ đôi đàng khổ vui
Trăm năm cay đắng ngọt bùi
Ai mà chẳng thích niềm vui đến mình
Kiếp người nhân quả tử sinh
Nhân mình gây tạo, quả mình hưởng thôi!

2. Tinh tấn mà lướt lên

Biết tu tinh tấn tài bồi
Vượt qua khỏi chốn luân hồi lầm mê
Điều nhiếp thân khẩu ý về
Tự mình trưởng dưỡng Bồ-đề thân tâm
Qua rồi nghiệp thức mê lầm
Theo học kinh luật luận tầm hướng lên
Giới định tuệ đắp xây nền
Thân an, tâm tịnh vững bền đường tu.

3. An lạc trong vòng đạo đức

Ngày ngày kiên định công phu
An lạc đạo đức vô ưu thanh lòng
Giữ gìn thân khẩu ý trong
Thu nhiếp thiện nghiệp tươi hồng tánh thiêng
Đến đi giữa cõi trần duyên
Không mê, không nhiễm lụy phiền thân tâm
Một lòng mặc niệm cao thâm
A Di Đà Phật tỏa trầm thiền hương.

4. Thắng phục tâm ý mình đặng làm lành

Phòng hộ nếp sống lạc thường
Sáu căn, sáu thức… tỏ tường ngoài trong
Quyết không tái hiện giặc lòng
Quyết không tham đắm bụi hồng tham sân
Một lòng nhiếp phục sáu trần
Tự mình tu dưỡng nhân thân chính mình
Từ trong sâu thẳm tâm linh
Khéo biết chế ngự thắng tình vô tâm.

5. Nhớ tưởng đạo lý

Huân tu quán chiếu thậm thâm
Nhớ tưởng đạo lý Thiền Nham nhiệm mầu
Thấy nghe soi rọi tìm cầu
Trong ngoài tĩnh lặng, nông sâu êm đềm
Vui buồn, thương ghét bớt thêm
Chánh tư duy… giữ một niềm thanh lương
Nhất niệm tịnh lạc chơn thường
Tứ thiền chánh định mười phương yên bình.

6. Nhứt tâm đại định

Nhứt tâm đại định viên minh
Đường trần muôn dặm… sắc tình vấn vương
Quyết tu vui khổ đều buông
Bản lai diện mục cát tường chân tâm
Trau dồi thể tánh huyền thâm
Một ngày, một tháng… trăm năm vẫn là
Trước sau căn lực Ba-la
Ma-ha Bát-nhã hiển tòa Kim cương. 
7. Vui chịu với mọi cảnh ngộ

Đạo là thắng nhiếp vô thường
Từ trong vô lượng nhiễu nhương thế trần
Thấy, nghe, ngửi, nếm… phù vân
Cảm xúc và biết vạn phần tịnh thanh
Vô sanh nhẫn pháp hóa thành
Vui chịu tự tại an lành như không
Cảnh nào cũng như dòng sông
Nhẹ nhàng năm tháng tươi hồng vào ra.
Nam-mô Bát-nhã Ba-la.

Thanh Tịnh am, mùa Phật đản PL.2560 - DL.2016
Trần Quê Hương

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP1. Đại học Na-lan-da

Từ trong vô lượng vô biên
Tự tại vô ngại mối giềng Kim cương
Bồ-đề Bát-nhã thiên hương
Tâm truyền tâm, đẹp bốn phương Ta-bà
Mỗi bước đi mỗi thăng hoa
Gốc nền xưa… Na-lan-da ấn thiêng
Dòng thời gian nối pháp duyên
“Duy tuệ thị nghiệp” tươi hiền nhân gian.

2. Pháp sư Trần Huyền Trang

Đường Tăng Tôn giả Huyền Trang
Ứng thân thỉnh pháp khai đàng phạm âm
Đại Trí Sư Lợi hùng tâm
Trung Hoa đại lục thậm thâm suối nguồn
Kinh luật luận… diệu thanh lương
Bạt ngàn sa mạc dặm trường ngân nga
Linh Sơn cốt nhục Tăng-già
Sa-môn huyết thống Ấn - Hoa xuôi dòng.

3. Thiền sư Vạn Hạnh

Việt Nam Hùng Vương Tiên Rồng
Tự ngàn xưa đã hưng long giống nòi
Hai Bà Trưng, Triệu gương soi
Lý -Trần sen nở tô bồi sử xanh
Thiền sư Vạn Hạnh cao thanh
Mạch thiền nhuận rạng hóa thành đỉnh thiêng
Giác hoàng Điều ngự nhiệm huyền
Trúc Lâm Yên Tử thắng duyên phụng thời.

4. Thiền sư Minh Châu

Thế gian hư ảo dòng đời
Tình tiền danh lợi gọi mời mê cung
May thay giữa cõi bụi hồng
“Duy tuệ thị nghiệp” sắc không hiển bày
Tư tưởng Vạn Hạnh hoằng khai
Đại học Vạn Hạnh hiền tài xiển dương
Minh Châu ngọc báu thiền phương
Học viện Phật giáo đạo trường Huyền Trang.

5. Thiền sư Trí Quảng

Tăng Ni lớp lớp lên đàng
Hội nhập thế kỷ huy hoàng cõi tâm
Phụng thờ giáo pháp ngàn năm
Suối thiền thơm diệu hương trầm ngát bay
Nhiệm mầu sứ giả Như Lai
Huyền Trang - Vạn Hạnh nối bài hạo nhiên
Minh Châu - Trí Quảng hoằng tuyên
Như thị, như thị dâng Hiền Thánh xưa
Nam-mô Phật Pháp thuyền đưa
“Duy tuệ thị nghiệp” thượng thừa tông phong. 


Mùa Phật đản PL.2560 - DL.2016
Phương Thảo am, 2-4-Bính Thân
Trần Quê Hương

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

TÔI THẤY PHẬT

image


Tôi thấy Phật ngự trong từng tia nắng
Khi vườn tâm yên ắng những buồn lo
Ai có biết Phật chưa từng đi vắng
Vì u mê, đường đến Phật quanh co..

Tôi thấy Phật trong tôi từng hơi thở
Khi tâm hồn rộng mở lối yêu thương,
- Dừng lặng nhé, bình yên, không xáo động
Cọng cỏ khô cũng thấy đẹp như thường!

Tiếng của Phật dấu nơi lời chim hót
Giọt Cam Lồ thánh thót giữa sương mai, 
Đừng kiếm Phật ở chín tầng cao vót
Bước chân ta Tỉnh thức hiện liên đài.

Tôi thấy Phật ngự trong làn gió mát
Mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên
Khi sực tỉnh buông ưu phiền, oán giận
Tôi gặp Người nơi lẽ sống tùy duyên. 

Tôi thấy Phật qua nụ cười em bé
Nơi bàn tay, trong đôi mắt Mẹ già.
Tôi biết Phật trú giữa lòng nhân thế
Lúc tim này độ lượng, sống bao la..

THÍCH TÁNH TUỆ

SAU ĐÂY KÍNH MỜI CÁC BẠN NGHE BÀI HÁT " TÔI THẤY PHẬT "
THƠ : THẦY THÍCH TÁNH TUỆ
NHẠC : TÔN THẤT MINH
TRÌNH BÀY : CS DOÃN MINH


.

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

PHẬT ĐÃ VỀ

                                

Mùa Phật đản trăng tròn hơn mấy độ
Hoa bên đường vui nở đón Thích Ca
Chim đua nhau tấu khúc giữa thiên hà
Ôi nhân loại, mấy nghìn năm một thuở!

Trong dòng chảy kiếp phù sinh ảo hóa
Là bóng đêm mờ mịt của cuồng si
Là tham lam, thù hận, chai lỳ
Vòng sanh tử, ai người đưa chân bước?

Vẫn còn đó, đâu đây đường xuôi ngược
Vẫn đâu đây, còn đó những mê lầm
Mong Phật về khai mở suối nguồn tâm
Đưa tay chỉ, đường mây qua đầu núi.

Bon chen lắm cũng tro than cát bụi
Đua đòi chi cũng nắng quái chiều hôm
Thôi xin người, hãy xích lại gần hơn
Cùng đảnh lễ dưới chân đức Từ phụ.

Phật đã về, đạo Chơn Như hiển lộ
Ánh sao mai vụt sáng cuối trời đông
Và từ đây, trong cõi Sắc Không
Hương giác ngộ bay đi khắp nẻo...

Hàn Long Ẩn

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

CẢM NIỆM MÙA PHẬT ĐẢN

..

Nam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�t

Tháng Tư mùa Phật đản
Lại về trong hân hoan
Sen hồng tươi bừng nở
Lung linh trong nắng vàng.

Nhớ thuở xưa xa lắm
Ngày mùng tám tháng tư
Đức Bổn Sư Thích Ca
Đản sanh nơi trần thế.

 

Khắp nơi mừng chào đón.
Hoa Vô ưu đẹp hiền
Một tâm hồn cao đẹp
Sáng bừng cả tam thiên.

Vì thương kiếp thế nhân
Vinh hoa Ngài bỏ lại
Dấn thân đi tìm Đạo
Cứu độ cho chúng sanh.


Kết quả hình ảnh cho PHẬT VÀO RỪNG ĐI TÌM ĐẠO

Phật pháp rất nhiệm màu
Khai mở trí tuệ sáng
Vững chắc một niềm tin
Tâm bồ đề tịnh hạnh.


Kết quả hình ảnh cho PHẬT VÀO RỪNG ĐI TÌM ĐẠO

Kiếp này được học Đạo
Là căn duyên may mắn
Nên ta phải chuyên cần
Quyết Ngộ cho thật chắc.

Mỗi ngày tu tinh tấn
Dần dần trí tuệ tăng
Đạo và Đời hòa hợp
Phước Huệ thêm tốt lành.

                             

Mỗi độ tháng Tư sang
Vui đón mừng Phật đản
Cầu nguyện cho thế gian
Được bình an viên mãn.

 TÂM NGUYÊN


Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

TU NGAY KẺO TRỄLấy cảm hứng từ bài thơ “ Chậm “ của anh Biển Hoang.

Năm tháng vùn vụt trôi
Hôm qua đã xa rồi
Ngày mai còn chưa tới
Chỉ có hôm nay thôi.

Dòng đời luôn quá vội
Cuốn ta theo hụt hơi
Vui buồn và sướng khổ
Nếm trải một đời người.

Ở cuối chặng đường đời
Sẽ chỉ có mình ta
Lặng im trong sợ hãi
Có nói chẳng ai hay.

Tất cả ta bỏ lại
Xác thân đẹp đẽ này
Của cải ta gầy dựng
Đều bỏ lại trần gian.

Chỉ có Nghiệp ta làm
Luôn theo ta mãi mãi
Như bóng dõi theo hình
Dù trải trăm ngàn kiếp.

Vì thế ta phải biết
Vô thường cõi nhân gian
Tự biết Nghiệp mình làm
Nhân nào thì Quả nấy.

Dừng bước, quay đầu lại
Lắng tâm trong cõi Thiền
Tập tu theo chánh đạo
Hành nghiệp thiện vô ưu.

Khi tâm đã hiền lương.
Thân an lạc, phước lành
Thì dù đến phút cuối
Một mình cũng chẳng sao.

Một mình cũng vẫn an
Vì ta không hổ thẹn
Khi Nhân ta tốt lành
Quả sẽ là trái ngọt.

Một mình ta sẽ cười
Quanh ta ai cũng khóc
Còn ta  thì thanh thản
Nhẹ bay về cõi xa.

Ha ha ha

 TÂM NGUYÊN

 Ai đó đã nói : " Khi bạn chào đời, bạn khóc, còn mọi người thì cười. Hãy sống tốt để khi bạn từ giã cõi đời, mọi người khóc, còn bạn thì mỉm cười. 

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

ĐÚNG, SAIAi nghĩ đúng sai mặc kệ người
Ai thương ai ghét cũng cám ơn 
Đúng sai thương ghét không no bụng
Không giúp cho ta đạt đạo mầu. Lẽ nào hiểu đạo mà phiền chấp
Không màng tiểu tiết chuyện thất thường
Ráng tròn bổn phận người có đạo
Học mãi vẫn còn học không thôi. Vạn pháp vô biên ai học hết
Học chết lòng phàm đó mới hay
Ráng xây hạnh đức gìn tam nghiệp
Bớt ngó bớt nhìn bớt lắng nghe.Bớt ghen bớt trách và ham thích
Lắng đọng ý mình tánh Phật sanh
Mùi tanh thế sự đừng ban rải
Nếu có rải bang thí lòng từ. Thương người bất hạnh đời trôi nổi
Thương Thầy thương bạn khuyến cùng tu
Thương dân thương nước còn khốn khó
Thương Mẹ thương Cha cảnh xế chiều. Thương người chẳng vẹn đầy tri giác
Thương kẻ tật nguyền chẳng vẹn toàn
Tình người cạn hẹp do tư tưởng
Tín một mất mười tổn phước thôi. Dung bồi đạo đức lo tu dưỡng
Dưỡng tánh dưỡng tâm dưỡng tình người
Dưỡng cho gia đạo hoà an hảo
Tình chung phật pháp nhủ lòng tri.


(( Thích Nhật Từ biên soạn ))

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

NGÓN ÚT


Những ngón tay lao xao
Tranh giành từng cấp bậc .
Ngón tay Giữa cao đầu
Bảo rằng: "Tôi lớn nhất!"

" Thôi đi anh, trật lất! "
Ngón tay Trỏ cất lời
- Tôi mới là quan trọng
Sai xử mọi việc đời.

- Chẳng phải đâu ông ơi!
Tôi mới là chủ yếu
Ngón đeo Nhẫn đời người
Thiếu tôi, ai lo liệu?

Ngón tay Cái không chịu
"Tất cả nói sai rồi" .
Tôi mới là số một
Sức mạnh về tôi thôi !...

Từng ngón tay cứ thế
Chẳng ai chịu nhường ai
Chỉ ngón Út lặng lẽ
Nhìn các anh thở dài…

Khi bàn tay chắp lại
Trang nghiêm trước Phật Đài .
Ngón Út đứng trước cả
Đối diện cùng Như Lai.

THÍCH TÁNH TUỆ

SỐNG CHẬM


Ta là tỷ phú.. thời gian
           Bước chân thư thả đi ngang cuộc đời .
           Một dòng tất bật  ngược xuôi
           Ta riêng ngồi lại với hơi thở mình.
           Một dòng nhộn nhịp sắc thinh
           Ta xin lắng đọng.. hòa mình thiên nhiên...

           Sáng ra, ngắm nụ hoa hiền
           Chuyện trò cây lá bình yên sau vườn,
           Hỏi thầm khe khẻ giọt sương
           Này em có biết vô thường sắc, không ?

           Chiều về, bát ngát mênh mông
           Trầm hương một nén , trải lòng nơi nơi...
           Trăng non một mảnh lưng trời
           Kinh đêm ta tụng là lời yêu thương..

           Trăm năm giấc mộng huỳnh lương
           Rộn ràng chi lắm cố hương xa vời .
           Có ai  tỉnh thức giữa đời
           Về đây ta sẽ chia đôi gia tài
           Cuộc đời đó, vốn không dài
           Hãy cho hồn được thoát thai mây ngàn !.

            Ta là '' tỷ phú thời gian ''
             Vì, không nô lệ lòng tham chính mình . 

THÍCH TÁNH TUỆ