Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

TẮM PHẬT LÀ TẮM CẢ TÂM TA
Tắm Phật là tắm tâm của ta
Phải giữ  tâm ta không nhiễm tà 
Tam độc *  trong ta dội sạch hết
Ưu phiền sầu não quyết buông ra
Bụi trần gội sạch đừng e ngại
Bản ngã trôi đi dễ lắm mà 
Tâm sạch tức là tâm được ngộ
Tắm Phật là tắm tâm của ta.

 tức là Tham lam, sân hận, si mê

Ý nghĩa của lễ tắm Phật trong dịp Lễ Phật đản không phải là để con người cầu xin gì cả mà ý nghĩa nhất và sâu xa nhất chính là mỗi người chúng ta hãy tự mình làm sạch tâm mình, tự nhìn lại bản thân mình để sửa đổi tính xấu, làm những việc tốt, thiện lành có ích cho mình và cho người khác, biết sống có trách nhiệm, sống vì mọi người, làm lợi ích cho mọi người, bởi vì “Phục vụ chúng sanh là cúng dường Chư Phật”Tổng thống Obama ( Mỹ ) trong buổi Lễ Tắm Phật tại nước Myanmar năm 2012 

TÂM NGUYÊN

1 nhận xét:

  1. Thơ sai luật cho nên chỉ đọc cho vui thôi. Đọc rồi quên đi nhé!

    Trả lờiXóa