Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

MƯỜI THƯƠNG VU LAN

image

Một thương chín tháng cưu mang.
Hai thương chuyển dạ gian nan bội phần
Ba thương xuôi ngược đường trần.
Bốn thương hôm sớm tảo tần nuôi con.
Năm thương Tình Mẹ vuông tròn
Sáu thương Hiền Phụ dạy con mọi điều,
Bảy thương lo lắng trăm chiều
Mong đàn con sống biết điều thiện tâm .
Tám thương con phạm lỗi lầm
Tấm lòng Cha Mẹ trăng rằm sáng soi
Chín thương công đức biển trời
Ngàn muôn khó nhọc trên đời xá chi !
Mười thương hai đấng Từ Bi
Ghi lòng tạc dạ Hiếu Nhi trọn đời...
THÍCH TÁNH TUỆ

1 nhận xét:

 1. LẠY CHA MẸ BẬC THẦY TRƯỚC NHẤT
  LÀ PHẠM THIÊN BÁC ÁI TRONG NHÀ
  LÀ TIỀN NHÂN HỶ XẢ THIẾT THA
  LÀ BẬC ĐÁNG CÚNG DƯỜNG CAO CẢ.
  ( SƯU TẦM )

  Trả lờiXóa