Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

BÀN TAY


Bàn tay cũng là hoa
Bàn tay vừa là rác
Bàn tay sẽ tạo tác
Điều thiện hay việc ác!

Bàn tay này tiếp nối
Ân nghĩa của cuộc đời
Xin hãy đem an vui
Gieo trồng về muôn lối.

Bàn tay thường giữ chặt
Bàn tay buông mọi vật
Bàn tay này tất bật
Bàn tay đó hành khất.

Bàn tay là sắc thân
Bàn tay là chơn tâm
Bàn tay hằng bao dung.
Tâm thiện chẳng ngại ngần.

SƯU TẦM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét