Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Nên tu

Kết quả hình ảnh cho giàu nghèo chết

Giàu sang cho lắm, ruộng đầy đồng
Nhắm mắt đi rồi cũng sạch không
Đau đớn, vợ con nào thế đặng 
Tắt hơi, của cải chuộc đâu xong
Xác nằm mả đá, người người trọng
Hồn xuống âm ty, quỷ sứ còng
Xét gẫm cuộc đời như thế ấy
Tu hành sau có chỗ trông mong. 

SƯU TẦM 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét