Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

ÂN TÌNH


 ÂN TÌNH
Đạo pháp theo đời cố hiểu thương,
Ngày qua hưởng lộc phải am tường.
Sinh linh thế mạng đau xương cốt,
Hạt gạo nuôi thân nhọc ruộng nương.
Thấy được trần gian luôn quán chiếu,
Lần tìm chân lý mãi noi gương.
Tục thanh xen lẫn vun bi trí,
Niệm niệm thâm ân trọn nẻo đường.
 
                                    Minh Đạo
         ÂN TÌNH
Kính xin họa bài Ân Tình của nhà thơ Minh Đạo .

Đạo pháp muôn đời sống yêu thương ,
Ngày qua tháng lại chớ xem thường .
Nhân sinh khắp cõi nương nhau sống ,
Hạt gạo ơn đầy nhọc chải bương .
Thấu triệt trần gian tu Bát Nhã
Ta về nhìn lại ảnh tâm gương .
Thánh phàm đồng ngộ nhờ bi trí ,
Thâm tín Phật ngôn rõ bước đường . 
                       Tánh Thiện
                         14-1-2017

       ÂN TÌNH
Kính họa bài Ân Tình của nhà thơ Minh Đạo
Phật tử tu hành “hiểu và thương”
Nhìn chiếc lá bay ngộ “vô thường”
Khi mới sinh ra “oa” là “khổ”
Suốt đời lận đận chải với bương
Muốn thoát khổ đau hành “vô ngã”
Kiên trì theo Phật mãi tấm gương
Thoát kiếp luân hồi không sinh tử
Hành trì tám chánh đấy con đường
                      Thích Viên Thành
                           16/1/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét