Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

CHÚC XUÂNChúc tết xuân về với ý thơ,
Mừng duyên hội ngộ thế gian mơ.
Năm qua hạnh nguyện đời không nhạt,
Tháng đến niềm mong đạo chẳng mờ.
An dật thiền môn nương chánh niệm,
Bình tâm pháp bảo vững tin chờ.
Tự thân vén mở tìm đường sáng,
Tại tại dung thông thoát vực bờ.

THẦY MINH ĐẠO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét