Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

NIỆM TUPhật Pháp nhiệm mầu độ chúng sinh,
Hương đàm tỏa ngát thấm duyên lành..
Thuyền xuôi bát nhã tâm vô úy,
Nghiệp khởi đại bi dục bất tranh.
Chánh niệm chuyên trì mong chứng quả,
Bồ đề kiên cố nguyện viên thành.
Luân hồi muôn kiếp... còn vay trả,
Tỉnh giấc Nam Kha khéo giật mình
                   Houston, mùa An cư Kiết hạ 
                          PL.2557 - DL.2013
                      Tâm-Hoà Nguyễn-văn-Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét