Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

THƠ THIỀN XƯỚNG HỌA
1.TÂM AN (Xướng)
(Ngũ độ thanh)
Thảo dã trừng thanh phá muộn phiền
Tâm hòa hợp tĩnh cảnh bình yên
Tầm chân triệt khổ bồi hoa đức
Xả trọc trừ si dưỡng tính hiền
Quả pháp Tam Thừa phương thiện mỹ
Hương từ Bát Nhã vị trường miên
Tuân trì ngũ giới thường hoan hỉ
Dũng cảm cần tu lập phúc điền.
Bảo Minh Trang
TÌM RA ÁNH ĐẠ0 (Họa)
Ngũ độ thanh
Tìm ra ánh đạo rũ ưu phiền
Lẽ sống chan hòa để thịnh yên
Phủ sáng ân tình tâm mãi thiện
Lồng thanh cảnh vật ý luôn hiền
Lời kinh thắm dịu ươm hồn viễn
Chữ pháp trong ngời ủ hạnh miên
Giữ rạng nguồn mơ vùi thiển kiến
Vầng thiêng đất phật não tim điền.
Dũng Nguyên
2.NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI (Xướng)
Góc nhỏ buồng tim bỗng nghẹn ngào
Van nài kỷ niệm hãy ngừng rao
Hồn ngơ ngẩn gọi người phương ấy
Dạ não nề trông kẻ xứ nào
Dẫu gió trăng đầy khơi cảnh đẹp
Nhưng hình bóng quạnh trỗi lòng nao
Dìu ta lạc lõng miền sâu thẳm
Để nỗi niềm kia tựa sóng trào.
Nguyễn Quốc Đạt
CÙNG XÂY HẠNH PHÚC (Họa)
Ngũ độ thanh
Về đêm lặng bóng nỗi đau ngào
Bản nhạc yêu người cứ trỗi rao
Kỉ niệm tươi hồng rơi ngã ấy
Thời gian ấm diệu ngủ sân nào
Còn mơ luyến mãi tim tầm đẹp
Vẫn nhớ thương hoài dạ chuyển nao
Diễm nhé tình ơi vào ngọt thẳm
Cùng xây hạnh phúc nghĩa duyên trào.
Dũng Nguyên


NƯƠNG VỀ CỘI GIÁC (Họa)
Ngũ độ thanh
Đi vào cuộc sống trải tình chân
Nẻo hạnh thề rong suốt quãng trần
Ủ việc mê thiền tim đắp nhẫn
Ươm nguồn tưởng pháp dạ lìa sân
Lời kinh giữ ý rèn thanh phận
Chữ đạo dồi tâm rải sáng phần
Ngộ ảnh huyền vi lòng khẽ ấn
Nương về cội giác để cường thân.
Dũng Nguyên
TỊNH TÂM (Xướng)
Đã rảo dương trần vậy chớ bi
Bầu thơ túi rượu vãn xuân thì
Xui làn gió mảnh hong lều mị
Để nhịp chân chồn ngỡ nốt si
Ý não nề tiêu mầm thiện khởi
Niềm vui vẻ dưỡng cội sân trì
Tâm bình não tịnh an nhàn trí
Rạng rỡ danh đời thẳng lối đi!
Langtuphongtran
PHƯƠNG TRỜI GIẢI THOÁT (Họa)
Ngũ độ thanh
La cà cõi tục lắm sầu bi
Tối khỏe ngày đau đã vậy thì
Để bóng dương hồng xua não mị
Cho vầng nguyệt sáng rũ hồn si
Lời chân ấm diệu tâm thiền hỉ
Chữ thiện ngời trong hải pháp trì
Bỏ hận tìm an huyền mãi trí
Phương trời giải thoát vững vàng đi.
Dũng Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét