Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

BẬN LÒNG CHI NỮA

Kết quả hình ảnh cho CỤ GIÀ

Dù đã gặp qua lắm cụ già
Ai hay mai đó cụ là ta ?
Vẫn lo xuôi ngược đời cơm áo
Linh hồn hoang phế cõi tha ma..

Dù đã thấy nhiều những nạn tai
” Chuyện ấy.. đời ta sẽ đứng ngoài! ”
Say sưa tạo ác quên hành thiện
Bất chợt tai ương đến thở dài..

Dù biết chung quanh lắm khổ, buồn
Ái tình, danh, lợi mãi tơ vương..
Bôn ba, tất bật quên nhìn lại
Khối kẻ về không ở cuối đường.

Dù thấy bao nhiêu kẻ chết rồi
” Mình không như thế, chuyện.. xa xôi!! ”
Chẳng một ai tin mình sẽ chết
Bất chợt, vô thường sóng cuốn trôi.

– Ai đã Thấy, Nghe, Biết cả rồi
Thì về, kẻo muộn bóng chiều rơi
Mồ hoang lắm kẻ còn xanh tóc
Bận lòng chi nữa.. Dã tràng ơi!

Thích Tánh Tuệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét