Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

SÁM HỐI


Kết quả hình ảnh cho lạy phật

Gập đầu lễ Phật hồng danh

Tâm nhiên tự tại lòng con phơi bày

Thiết tha quỳ dưới chân Thầy

Con xin sám hối ăn năn lỗi lầm

Nguyện xin thanh tịnh chơn tâm

Mở lời ái ngữ ân cần dễ thương

Yêu đời yêu kẻ thê lương

Nhân hòa từ ái làm nền bước đi

Chấp tay hướng Phật xin ghi

Cho con mãi mãi về bên cạnh người

Đời đời kiếp kiếp không thôi

Thiện tri hữu thức là người bạn thân

Lại còn bao nẽo trầm luân

Áo tràng tinh khiết theo cùng bên con

Hồng danh lễ Phật viên tròn

Con xin bái sám noi gương theo người

Con là vị Phật tương lai

Chơn tâm hiển lộ, nụ cười an nhiên


DIỆU THÚY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét