Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

HOA VÀ RÁC

trash

Ta thấy hoa có rác

Ta thấy rác là hoa

Ta thấy người và ta

Vòng nhân duyên bất tận

Ta thấy đời luẩn quẩn

Ra vào cửa tử sanh

Ngày trôi qua mong manh

Hoa tàn lại thành rác

Ta rời xa bến Giác

Ta ngụp lặn biển mê

Câu kinh dài lê thê

Ta niệm hoài không thuộc

Ta đi không thắp đuốc

Mò tìm vết Chân Như

Chỉ thấy bóng phù hư

Từ tâm ta, vọng khởi

Ngày mai còn vời vợi

Ngày hôm qua, xa rồi

Hiện tại, tỉnh thức thôi

Ta quay về chánh niệm

Bây giờ không tìm kiếm

Không có người, có ta

Không thấy rác, thấy hoa

RÁC HOA, NGƯỜI LÀ MỘT


Diêu Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét