Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

BẢN THỂ THIỀN


Bỏ sau lưng vạn huyễn hư
Tìm về bản thể nhất như tịnh lòng
Vườn thiền lặng dấu sắc không
Mái thiền phủ mát trăng lồng bóng nghiêng.

Tâm thiền trải lối châu viên
Chuông thiền đổ giọng muôn miền tịnh an
Cửa thiền rộng mở thênh thang
Về trong chánh đạo lật trang kinh thiền.

Bụi trần ai gác ngoài hiên
Xua bao vọng tưởng, ác triền, khổ đau
Thiền môn hoa nở vạn màu
Hoa khai kiến Phật sáng mầu Đạo thiêng.


TRƯỜNG KHÁNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét