Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

TỰ TÌNH


Ở đâu cũng một gầm trời
Dở hay cũng một kiếp người đa đoan
Ngược xuôi tần tảo, lo toan
Chua chanh, chát khế, hiền ngoan cũng là
Sang thì mớ bảy mớ ba
Hèn thì áo rách nửa tà che thân
Lao xao trong cõi hồng trần
Tỉ vui cũng chỉ có ngần ấy thôi
Ngắn dài nào biết mấy mươi
Vòng xoay sinh tử cuộc chơi mỏi mòn
Núi thì chót vót chon von
Vực thì thăm thẳm bồn chồn khó ra
Có người mà lại có ta
Dẫu dày dẫu mỏng cũng là phù vân
Một năm có mấy ngày xuân
Một đời có được mấy phần yêu thương
Hoa tàn gửi lại chút hương
Giữa mênh mông, giữa vô thường, phiêu du.

DIỆU ANHKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét