Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

MỪNG NGÀY KHÁNH ĐẢNNam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tăng.

Hôm nay khắp cõi dương trần

Mừng ngày Khánh đản Phật ân rộng truyền

Muôn loài chung một cơ duyên

Gội nhuần pháp lạc uyên nguyên đạo mầu

Chúng con kính lễ nguyện cầu

Ngàn phương tỏ rạng, dạt dào diệu âm

Đấng Tịch mặc

Bậc Năng nhân

Hai lăm thế kỉ hương phần còn lưu.

 
Mùa Phật Đản PL.2549 - DL.2005

Tâm Chơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét