Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

QUÁN THÂN

Kết quả hình ảnh cho PHẬT TỬ ĐỌC KINH

Mòn chân đi khắp năm châu
Vẫn không tìm được tròn câu ân tình
Một vòng sinh tử tử sinh
Nương thân cửa Phật tánh minh tâm thành
 
Cảnh thiền an phận tu hành
Mở lòng lân mẫn chúng sanh giao hòa 
Bền gan giữa chốn phong ba
Duy trì chánh niệm thăng hoa cuộc đời 
 
Hằng mong thanh thản sáu thời
Câu kinh tiếng kệ đậm lời ngọc châu
Kiếp người rong ruỗi bể sầu
Trôi lăn nào biết về đâu sinh tồn ?
 
Bạch Vân Nhi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét