Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

NGÀY PHẬT ĐẢN VỀ


Phật Đản người ơi Phật Đản về 
Cho lòng nhân loại bớt tái tê 
Chiến tranh thù hận mau chấm dứt 
Từ bi tỏa sáng khắp lối về.


Phật Đản về đây giữa quê hương 
Cờ bay phất phới vạn nẻo đường 
Thế giới ba ngàn đều rung chuyển 
Thông điệp trao đời vạn niềm thương.


Thánh Mẫu Maya vẹn ước nguyền 
Đức Phật ra đời đại nhân duyên 
Chúng sanh đau khổ Ngài thị hiện 
Từ Bi thông điệp mãi lưu truyền.


Từ Đâu Suất Bồ Tát giáng trần 
Đem lại niềm vui vạn chúng sanh 
Bảy bước sen vàng nâng gót ngọc 
Vô Ưu tỏa ngát giữa vườn xanh.


Ngự Uyển hôm nay đẹp lạ thường 
Vô Ưu nở rộ tỏa mùi thơm 
Lâm Tỳ Ni Chư Thiên trổi nhạc 
Bồ Tát giáng trần ngát hoa hương.


Mấy ngàn năm mới có một lần 
Hân hoan chào đón Phật Đản sanh 
Thế giới Đông, Tây đều hội ngộ 
Việt Nam- Ấn Độ xích lại gần.Thích Nữ Như Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét