Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

THÁP XÁ LỢI


Phật đi, để lại nắm tro thôi!

Kết quả hình ảnh cho XÁ LỢI PHẬT CHÙA THIỀN LÂM

Hóa đạo, hóa văn đẹp tuyệt vời
Mã não, “ thịt xương” , hương tú diệu
Lưu ly, “ tủy não”, sắc tinh khôi
Phúc ươm, bạch ngọc, “da” trong sáng
Đức tụ xích châu, “huyết” rạng ngời
Sữa thánh no lòng, thương trẻ dại
Cháo thiền đỡ dạ, cảm con côi
Thiện nam trỉa hạt cầu công quả
Tín nữ gieo nhân hưởng lộc trời
Vằng vặc đỉnh trăng, tinh đẩu phục
Linh thiêng Xá-lợi vượt không thời…

MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Cảm Tác
(Tại chùa Thiền Lâm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét