Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

TÌM VỀ AN LẠC


Đã muốn tìm về cõi lạc an
Thì nên xa lánh những rộn ràng
Không màng vọng mộng trần gian huyễn
Để lối ta về thôi trái ngang.


Tránh đi điều ác, khởi thiện duyên
Dưỡng tánh trau tâm giữ hạnh hiền
Khi đà buông hết bao trần cấu
Tự tại an vui chẳng ưu phiền.

Nhiệm màu giải thoát tự ngàn xưa
Bởi người dính chặt chuyện ghét ưa
Rồi quên đi mất điều di giáo
Mà Bụt đã trao, Đạo nhất thừa.

Tại gia hay xuất đều tương tự
Giới luật làm thầy phải thật nghiêm
Đừng nên giải đãi, luôn trì giữ
Khổ não xa dần theo bóng chim.

Hành trì tinh tấn sáng đèn tâm
Phá vô minh ái, xả mê lầm
Quay về chơn tánh sang bờ Giác
Kiến giải liễu tường ngộ thậm thâm.
♡♡♡
Đỗ Đình Thắng
06.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét