Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

ĐƯỜNG TU KHÔNG KHÓ


Em bảo gần anh lại bảo xa
Đường lên chùa chỉ qua mấy bước
Anh nói rằng pháp môn vô lượng
Rồi ngỡ ngàng đứng trước cái ta.

Pháp của Phật rộng thật –bao la!
Lấy trí tuệ chúng ta quán xét
Tranh thắng thua chính là pháp diệt
Thôi tùy duyên đến lại hiểu ra.

Em lặng lẽ góp cả tình thương
Đem thông minh xếp từng tờ lịch
Việc đời xen việc đạo ngăn nắp
Chẳng phiền ai mà lợi đôi đường.

Lên chùa về lòng em thanh thản
Anh lại rằng –ít chuyện xưa kia
Ăn chay trường em tôi mập hẳn
Mà lòng từ chảy tuôn vô hạn.

Pháp môn này được lắm em ơi!
Đường lên chùa dù xa vời vợi
Hãy dìu anh kẻo phí cuộc đời
Hãy giúp người giác ngộ nghe em.
               8-2010.
               Hạnh Kim.

2 nhận xét: