Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

CHÂN KHÔNG


Bản thể Chân không hay sanh muôn pháp
Vạn pháp muôn loài sanh khởi từ tâm
Tâm tánh minh là tánh minh bản giác
Nhận biết rõ ràng tánh giác diệu minh

Vọng tưởng khởi sanh vô minh phiền não
Lục đạo luân hồi tâm pháp chuyển xoay
Vạn pháp hữu tình thức tâm tánh tướng
Nhận thức mê lầm có ngã có nhân...

Biệt nghiệp, cộng nghiệp tạo thành nơi, chốn
Hình dáng tướng mạo rơi vào khác nhau
Thọ, ái, thủ, hữu,  sanh lão bệnh tử 
Phiền não ưu sầu trói buộc khổ đau.

Phật, chúng sinh khác nhau mê hay giác
Chuyển thức mê lầm thành trí giác minh
Thấy biết rõ ràng không hai, không khác
Nhất thể quay về, Tự tánh như như.

Chánh Bảo Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét