Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

TỰ ĐỘ


Om Ma Ni Pad Mê Hùm
Đâu ai có thể tu dùm cho ai,
Nam Mô Di Đà Như Lai
Nào ai có thể vì ai niệm dùm ?
 
Boong Boong, cốc cốc, bùm bùm..
Chỉ là phương tiện thoát vòng trói trăn
Tâm thức nếu hoài lăng xăng
Ngược xuôi cầu khấn... cũng ngần ấy thôi!
 
Buông tôi, buông ''cái của tôi''
Tự dưng mấy chuyện lôi thôi dọn nhà!
Thở vào ra niệm Di Đà
Ta bà bỗng thấy cõi hoa ngập lòng.
 
THÍCH TÁNH TUỆ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét