Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

MỞ CỬA SỔ


Mở cửa nhìn pháp thân
Đời mầu nhiệm khôn cùng
Lòng dặn lòng tỉnh thức
Dòng nước tâm trong ngần.

 


Quay về chăm sóc lại vườn tâm bằng một bài kệ như thể đó là tiếng gọi của Đức Như Lai. Giúp ta biết sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, tiếng gọi ấy là ước muốn lớn của những ai thao thức sống cho thật đáng sống, sống cho đẹp để khơi mở dòng nước tâm trong ngần đang sẵn có trong mỗi chúng ta.

Làng Mai 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét