Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

LỖI LẦM


Sống ở đời ai không lầm lỗi
Chỉ có điều biết nhận, sửa lỗi không
Quan trọng hơn do lòng tham, ái
Mọi lỗi lầm thiện, ác chẳng biết phân.

Sống trên đời ai không tham, ái
Chỉ có điều muốn cắt, bỏ hay không
Mọi ái, tham do tâm vọng tưởng
Duyên bóng dáng sáu trần khởi phát sanh.

Cõi ta bà ai không vọng tưởng
Chỉ có điều vọng tưởng có biết không
Mọi vọng tưởng do tâm trí tuệ
Cắt đứt đoạn trừ phiền não hết sanh.

Chánh Bảo Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét