Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

ÂNVạn kiếp huân tu đến cõi này,
Gặp Thầy, Cha mẹ, quả duyên may.
Nỗi trôi xiêu lạc đời vô định.
Chẳng gặp ân này khổ lắm thay!

Đạo hạnh long lanh với sắc vàng,

Một ngày khai mở đã sang trang,
Tâm từ đánh thức rời chấp ngã,
 Buông bỏ  nhẹ nhàng những gánh quang.

Xóa hết sương mờ hiện ánh mai,

Nghĩa nặng theo con nối bước dài,
Tâm mê chấp chặt Thầy khai sáng,
Hiểu được đạo tình thật khó phai.


Khập khiễng trong đời được bước xa,
Như vườn xuân thắm có ngàn hoa.
Long lanh khởi sắc theo ngày mới.
Tinh tấn đêm ngày sẽ vượt qua.

Lấp bằng biển ái vốn sâu dày,

Tát cạn sông mê chính chốn này.
Nương Thầy nương Pháp luôn gìn giữ,
Mõ sớm chuông khuya tánh lặng bày.


Gập đầu cúi lạy Đạo Tràng đây,

Tứ chúng hòa an tụ phước dày,
Lũy kiếp nổi trôi cùng hội ngộ,
Duyên may chẳng lỡ chóng qua ngay.


Ân Phật, ân Pháp, ân tất cả…

Già Lam nương tựa chẳng vì ta.
Từ bi hỷ xả niềm an lạc.
Tinh tấn đêm ngày chẳng ngại xa.


Đạo mầu huyền diệu mãi lan xa,

Khấn nguyện chúng sinh sớm nhận ra,
Đích thị Bồ Đề cây đạo lớn,
Cành sum lá thắm trổ ngàn hoa.


                                  Minh Đạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét