Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Lời nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ


Chỉ khi con, em của bạn có ĐẠO ĐỨC, là người tốt thì bạn mới được AN NHÀN cả hiện tại và lúc tuổi già. Bạn hãy quan trọng đạo đức của con hơn là tài năng. Đạo đức là NHÂN của tài năng. Hãy cho con của bạn đọc bài này mỗi ngày, bạn sẽ có con ngoan và giỏi, không uổng công một đời vất vả chăm lo.

Thành tâm qùy dưới Phật đài
Cúi đầu lạy Phật đón ngày mới sang
Phật đà từ ái nghiêm trang
Cha lành của khắp mười phương vạn loài

Xin nghe con trẻ tỏ bày
Lời cầu nguyện của kiếp này kiếp sau
Trước là cha mẹ ơn sâu
Được nhiều phước đức sống lâu tuổi trời

Ông bà tiên tổ nhiều đời
An vui cõi Phật thảnh thơi tu hành
Xin cho thế giới thanh bình
Ai ai cũng sống hiền lành với nhau

Thầy cô vất vả công lao
Mong sao sẽ được phước cao đức dày
Còn con xin nguyện từ đây
Siêng năng học tập để ngày lớn khôn

Đáp đền cha mẹ công ơn
Đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ
Hôm nay con trẻ dại khờ
Biết bao mơ ước còn chờ mai sau

Nguyện trên ơn Phật nhiệm mầu
Cho con trí tuệ hiểu sâu mọi điều
Cho lòng con biết thương yêu
Để con giúp đỡ được nhiều tha nhân

Cho con lễ độ ân cần
Biết nhường kính với kẻ gần người xa
Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

Đôi điều con trẻ ước mong
Cúi xin đức Phật cảm thông độ trì.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
TT THÍCH CHÂN QUANG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét