Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

CHÙA TÔI


Chùa tôi không cột, không kèo,
Không lợp mái ngói, không treo chuông đồng.
Cả trống và mõ cũng không,
Nhưng mà có Phật ngự trong lâu rồi.
Sơ sài chỉ có thế thôi,
Chùa ấy danh gọi muôn đời Giác Minh.

THÍCH CHÍNH NIỆM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét