Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

QUÁN KHÔNGQuán tưởng việc đời vạn sự không
Buồn vui chẳng vướng bận nơi lòng.
Từ bi học Phật rèn tâm thiện
Bác ái theo Thầy chí lập công
Nghịch cảnh lung lay thuyền biển khổ!
Tùy duyên lèo lái vượt mê sông
Bồ Đề tánh diệt tâm phiền não
Vì biết việc đời vạn sự không.


SƯU TẦM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét