Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

TU KHẨUTrăm năm vật đổi người dời,
Một câu quý giá muôn đời còn ghi.
Mở lời, trước phải xét suy,
Rằng ta cất tiếng, ít chi chăng là...?..

Bằng như lời ấy thốt ra,
Làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng.
Nói chi mắng nhiếc tưng bừng,
Miệng xây núi nghiệp biết chừng nào tan.

Nói chi chửi rủa kêu vang,
Lưỡi đào hối nghiệp biết đường nào lên
Họa tai vì miệng mà nên,
Bịnh căn vì miệng, mà rên phù trầm.

Ai ôi nghĩ lại kẻo lầm,
Đóng bưng cửa miệng, chớ tầm quỷ ma.
Cũng thời tiếng nói thốt ra,
Của chư PHẬT THÁNH, dịu hòa biết bao.

Là câu nói pháp thanh tao,
Đưa người giữa biển sóng xao lên bờ.
Ôi lời nói quý không ngờ,
Đương phàm hóa thánh 1 giờ đổi thay.

Ta nay học đạo NHƯ LAI,
Hãy dùng lời nói mở bày pháp môn.
Ta nên cất tiếng ôn tồn,
Phá tan những giấc mộng hồn tối đen.

Miệng ta là cánh hoa sen,
Một khi hé nỡ , một phen thơm lừng.
Tiếng ta là gió mùa xuân,
Một cơn thổi nhẹ , muôn dân mát lòng....

SƯU TẦM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét