Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

TRẦM THĂNG MỘT KIẾP

Lụy nẻo trần gian mơ diễm mộng
Tà huy nhạt nắng bóng phai hồng
Quanh năm dầu dãi đời hoen lệ
Một kiếp dâu tằm nợ trả đong

Đã trãi bao thu muôn lận đận
Ưa danh thích lợi vạn lầm than
Bôn ba vị ngã tâm lưu lạc
Tất bật quên đời nghiệp báo thân

Kiếm ngược tìm xuôi hồn vất vưởng
Khóc cười rả rượi bến tơ vương
Nào hay tóc bạc thân già bệnh
Nội kết vô minh lắm não nường

Trầm thăng một kiếp bao niềm nỗi
Viễn cảnh về không đã tới rồi!!!
Thôi chừ khơi lại lò trầm cũ
Tịnh lại tâm đời nhẹ bước chân

GM.Nguyễn Đình Diệm 17.6.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét