Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC ?


Bạn hỏi : Sao quên cảnh thảm sầu?
Nhưng đời là khổ với thương đau
Con đường trần thế là như thế,
Thoát tục rồi may mới thoát sầu.

Thoát tục rồi may mới thoát sầu,
Vô thường là phải có buồn đau
Quên đi đâu phải là phương cách 
Thoát tục rồi ra mới thoát sầu.

Thoát tục rồi ra mới thoát sầu, 
Không cần tìm kiếm ở nơi đâu
Quay đầu trở lại là tìm thấy
Tất cả tự mình chẳng tại đâu.

THÍCH CHÍNH NIỆM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét