Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

TẤM THÂN TỨ ĐẠI


Tấm thân tứ đại buồn vui mãi
Kiếm áo tìm cơm cứ miệt mài
Được mất mất được bao chìm nổi
Vất vưởng trôi dòng mộng túy sinh

Tấm thân tứ đại mãi khóc cười
Luân hồi lui tới cứ đầy vơi
Chiều đi bóng xế ngày qua vội
Còn lại bên đường trắng tóc vôi

Tấm thân tứ đại giữa hai bờ
Đục đục trong trong lắm dật dờ
Một kiếp tằm dâu muôn vật vã
Ngoảnh lại chao ôi khổ lụy rồi

Thức tĩnh trần tâm – đời hư vọng
Tấm thân tàn úa giữa không hoa
Tâm kinh soi sáng lòng nhân thế
Hồi đầu giác ngạn vượt đôi bờ

GM.Nguyễn Đình Diệm. tháng 6.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét