Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

BIỂN VÀ SÔNG

Kết quả hình ảnh cho SƯ PHỤ ĐỆ TỬ

Thầy là biển cả Đại dương
Trò như sông rạch lại vương bọt bèo
Tình thương Đạo pháp không nghèo
Giàu lòng nhân ái xuôi theo số phần.

Nước trong rửa sạch bụi trần
Bợn nhơ thế tục bao lần biến tan ?
Ghét ưa trong chốn dương gian
Đoạn trừ phiền nảo dẩn đàng sanh linh.

Hạnh lành bồi đức nhiêu sinh
Độ người đến tận thánh minh hồi đầu
Trời còn nhỏ giọt mưa ngâu
Đời thường còn lắm cơ cầu oan khiên.

Trùng lai phước báu thuận duyên
Đó nhờ công đức cần chuyên tu trì
Hành trang hai chữ Từ Bi
Nhờ vào phương tiện cứu nguy giải nàn.

Biển tình nồng mặn chứa chan
Thấm sâu ân nghĩa muôn ngàn Tăng thân
Phước Điền Y khoác vai trần
Tròn vuông sứ mạng tầm chân lý mầu ...

CÔ BẠCH VÂN NHI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét