Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

TÂM THƯỜNG AN LẠC


Chuyên tu tâm được lạc an 
Quẳng đi gánh nặng tìm đàng bình yên
Tâm thường lo nghĩ thêm phiền
Tâm vô tư vốn thản nhiên không sầu.

Cuộc đời trong cảnh biển dâu
Tìm trong lý Đạo nghĩa sâu nhiệm huyền
Kiên tâm nuôi dưỡng thiện duyên
Đó là ngọn đuốc thiên niên sáng ngời.

CÔ BẠCH VÂN NHI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét