Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

NHÂN SANH


Khi sự sống bắt đầu sơ khởi
Bình minh lên là bởi Ðất Trời
Hoàng hôn lôi cuốn cuộc đời
Tàn trong nắng xế qua thời vàng son.

Có lý tưởng không còn sợ hãi
Kết niềm tin lòng phải kiên trì
Nhân sanh đều quý xuân thì
Thoáng qua sẽ thấy ngày đi tháng về.

Năm sẽ hết lúc mê khi tỉnh
Một chuyến đi không tính sổ lời
Vốn là cái kiếp con người
Tìm vui để biết nụ cười khó mua.

Vì ham muốn tranh đua khổ nhọc
Chữ lợi quyền bài học xưa nay
Nghĩa nhân mới được lâu dài
Thâm ân quý trọng thiện lai mấy hồi.

Ðời có lúc bạc vôi tình cảm
Cũng lắm khi va chạm lọc lừa
Xử sao cho đúng cho vừa ?
Làm người công đạo thiếu thừa phân minh.

Suy cho cạn hữu sinh hữu diệt
Nghĩ tới cùng tử biệt sanh ly
Phát Tâm Từ ái Từ bi
Thương đời đau khổ giúp khi đói lòng.

Cầu được phúc ở trong cái họa
Mong tai qua khắp cả mọi nhà
Khấn xin Ðức Phật Di Ðà
Chúng sanh dị độ thuận hòa đồng tu ...


CÔ BẠCH VÂN NHI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét