Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

TAN TÁC


Mây tan hợp trong bầu vũ trụ
Gió tạt ngang cổ thụ ngã cành
Làm sao giữ mãi lá xanh
Trách chi tạo hóa ghét ganh người đời.

Máy tuần hoàn đổi dời mạng số
Thiên định rồi từ cổ đến kim
Tình thâm nuôi dưỡng con tim
Đoạn lìa nghiệp chướng mong tìm lạc an ...
CÔ BẠCH VÂN NHI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét