Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

LỐI VỀ THÊNH THANGĐi tu chẳng phải trốn đời
Đi tu cốt để chuyển dời tánh, tâm.
Đi tu chẳng mộ tiếng tăm
Đi tu chỉ để âm thầm Độ, Tha (*)
Đi tu thức giấc Nam Kha
Đi tu để thoát Ái hà mênh mông.
Đi tu không muốn thần thông
Đi tu chẳng để cậy trông người đời.
Đi tu không phải theo thời
Đi tu không để mọi người tôn vinh.
Đi tu chỉ một niềm tin 
Đến bờ Giải Thoát, vô minh đoạn lìa .
Đi tu tìm môt lối về
Nghìn năm mây trắng bốn bề thênh thang...

THÍCH TÁNH TUỆ

(*) ''âm thầm Độ, Tha'' = tự độ và độ tha

Kết quả hình ảnh cho hoa điệp vàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét