Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

NHÂN NÀO QUẢ ĐÓ


Làm người ở cõi nhân hoàn
Mấy ai đầy đủ vẹn toàn được đâu
Lúc vinh hoa, lúc sang giàu
Rồi có lúc cũng rơi vào khó khăn.

Nên đừng vội trách phận rằng
Đời sao lại chẳng công bằng với ta
Lúc nghèo cũng thấy xót xa
Lúc giàu chưa hẳn đã là an vui.

Đôi khi miệng mở nụ cười
Mà lòng chua chát, ai người hiểu ta ?
Ngỡ đời trầm lặng trôi qua
Ai hay nhân quả chẳng tha phận nào.

Nghiệp đã gieo, tất thọ báo
Đã trồng nhân ớt sao đòi vị cam
Mỗi hành động ta đã làm
Là nhân là nghiệp bám vào đời ta.

Có thể gần, có thể xa
Đủ duyên thì sẽ nở hoa cho mình
Nhân thiện phước báu tươi xinh
Bằng như nhân ác, đời mình khổ đau.

Biết vậy nên hãy cùng nhau
Sống đời lương thiện quả sầu khỏi vương
Lòng luôn trải rộng tình thương,
Gieo nhân thập thiện con đường an vui.

THÍCH NHẬT TỪ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét