Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

CHƠN TÂMChơn tâm tịch tĩnh chiếu đêm ngày,
Động tịnh xưa nay, chẳng đổi thay.
Đến đến, đi đi, tuỳ cảnh hiện,
Cười cười, nói nói, ứng duyên bày.
Không thêm, không bớt, luôn tròn đủ,
Chẳng thiếu, chẳng dư, mãi vẹn đầy.
Tự tại, thong dong, ngời vạn nẻo,
Niết Bàn, Cực Lạc chính tâm đây!
CHÚC HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét