Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

DUYÊN ĐẾN DUYÊN ĐI

Kiếp sống trăm năm nghĩ khó thay,
Thiền đường tĩnh tọa đã lâu ngày…
Tuổi đời chồng chất mê cùng ngộ.
Chẳng biết còn duyên ở cõi này!!!.
                                 Minh Đạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét