Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

THA PHƯƠNG KIẾN TỰ

Kết quả hình ảnh cho XÂY CHÙA

Quê người đất khách dựng chùa chiền,
Ứng hoá tuỳ cơ độ hữu duyên.
Chẳng ngại bì lao xây đạo nghiệp,
Không màn khó nhọc mở nguồn thiền.
Mây từ che khắp trùm ba cõi,
Đuốc tuệ soi cùng nở vạn liên.
Đất khách quê người ngời ánh đạo,
Sử vàng ghi dấu mãn tâm nguyền...!
THÍCH CHÚC HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét