Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

GẶP NHAU


Vạn thuở lang thang lại gặp đây,   
Đạo tình vẹn nghĩa với tâm đầy.
Ngược xuôi không hẹn duyên nào biết,
Cách trở đang chờ chuyện có hay.
Kiếp sống chung cùng rồi giã biệt,
Thời gian quyến luyến cũng chia tay.
Nguồn chơn pháp báu luôn chiêm nghiệm,
Liễu ngộ an vui trọn tháng ngày.
                                        Minh Đạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét