Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

ĐỜI TA


Đời ta chiếc lá Bồ Đề
Thăng trầm muôn nỗi rồi về cội xưa
Đời ta là tiếng chuông chùa
Ngân nga theo gió bốn mùa nhân gian
Đời ta là một nén nhang
Tỏa làn hương nguyện bình an khắp cùng
Thu tàn, Đông đến, sang Xuân
Thì ta vẫn thế, sống trong hiện tiền.

- Đời ta, bỏ lại niềm riêng
Trồng hoa Bi Trí trên miền bể dâu
Dòng sanh tử lắm thương đau
Dang tay bắt một nhịp cầu Đạo tâm
Đời ta sương đọng đêm thầm
Bình minh thức dậy, mê lầm thoát thai

Đời ta, về với Như Lai
Ngắm nhìn vạn loại nào ai khác mình.
Tim ta son sắt hữu tình
Riêng ngồi một chỗ dáng hình khắp nơi
Mênh mang hòa điệu đất trời
Ngàn sông trăng hiện tuyệt lời nói năng

Đời ta, hạt bụi dưới chân
Của Người Tỉnh Thức một lần ghé qua.
THÍCH TÁNH TUỆ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét