Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

GIEO TRỒNG DUYÊN LÀNH

image

(Thương tặng các chú tiểu)
Cứ mỗi chiều thứ bảy
Con theo mẹ về chùa
Trồng duyên lành với Phật
Gát mọi chuyện nô đùa
Lắng lòng con niệm Phật
Từng nhịp mõ rơi đều
Hoà âm cùng pháp lữ 
Mỉm nụ cười trong veo
Hương nguyền thơm lan tỏa
Phật ngự ở liên toà
Hào quang soi chiếu diệu
Trong con bừng tâm hoa
Đèn thiền lung linh sáng 
Cửa Phật con bước vào
Duyên lành con nguyện kết
Tâm Bồ Đề dâng cao
Chuông chùa ngân vang khắp
Thành tâm con cúi đầu
Chấp tay sen búp nở
Tu tập nguyền thêm sâu
Nhân duyên lành hội đủ
Con xin Thầy xuất gia
Hoa niên vừa lên tám
Con lần theo Phật Đà
Tóc xanh con rũ bỏ
Khoát lên mình ca sa
Lòng từ bi trải rộng
Thương yêu khắp mọi loài
Sớm chiều vui kinh kệ
Cơm chay lòng qua loa
Pháp mầu con nguyện học
Đáp nghĩa ân đậm đà...!
  THÍCH CHÚC HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét