Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

TÂM Ý PHỔ MÔN KINH

image

Lửa sân đốt cháy ba ngàn cõi
Nước ái chìm trôi bốn vạn loài 
Bảy báu dò tìm tham dấy khởi
Luân hồi khổ hải vạn trùng khơi
Chướng duyên đùn đẩy sa ác thú
Thiện niệm bừng lên khỏi ách nàn
Tâm không vướng chấp sầu lo hết
Trí sáng rạng soi chướng nghiệp tan
Tà tâm tà niệm vừa dấy khởi
Tỉnh thức liền hay niệm Quan Âm
Ác niệm tiêu trừ, dao gậy gãy
Tháng ngày thanh thản sạch niềm đau
Xiềng xích gông cùm nào ai trói
Chính vì toan tính chuyện lần khân
Nên chi vướng phải sầu lo lắm
Tu niệm Quan Âm thoát nghiệp trần
Khách thương dắt dẫn người theo nghiệp
Hiểm trở đường đi ác nghiệp mang
Cộng nghiệp khổ sầu đừng đeo nữa
Để lòng thanh tịnh niệm Quan Âm
Tâm lành dấy khởi sầu vương hết
Thiện nghiệp rong chơi khắp nẻo đường
Ác nghiệp tiêu mòn trong ba cõi
Quan Âm hiển hiện trải lòng thương.
THÍCH CHÚC HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét