Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

GIỜ PHÚT THIỀN MÀU NHIỆM

image

1-Canh ba bừng thức giấc,
Lắng lòng, nghe gió reo.
Vườn thiền hoa đang nở,
Trăng nghiêng mình trông theo!
2-Nhẹ nhàng chân rảo bước,
Thầm đọc kệ Tỳ Ni.
Tâm quay về chánh niệm,
An lành từng bước đi....
3-Trải bồ đoàn thiền tọa,
Quán niệm hơi thở đều,
Có-không cùng bặt dứt,
Gương tâm hiển nhiệm mầu.
4-Khói trầm thơm lan tỏa,
Phật tượng trang nghiêm ngồi.
Đèn thiền lung linh, sáng,
Sương đêm tràn nơi nơi...!
5-Không gian im vắng lặng,
"Niêm Hoa" tỏa rạng ngời...
Phút giây thiền thực tại,
Khoan khoái và thảnh thơi.
6-Lời kinh "Thiền Quán Niệm."
Phật dạy thật rõ ràng,
Thầm quay về nương tựa,
Lòng bỗng thấy lâng lâng...!
7-"An Ban Thủ Hộ Ý"
Bản kinh Phật trao truyền.
Nguyện thọ trì tu tập,
Về nguồn cội uyên nguyên.
8-Suối từ bi tuôn chảy,
Khơi dậy sức sống thiền.
Niệm ân mầu của Phật,
Đời đời kết thắng duyên!
9-"Pháp hành" siêng thực tập,
Trong tất cả mọi thời.
Đoạn trừ dần kiết sử,
Định huệ thường chiếu soi...!
THÍCH CHÚC HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét