Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

BƯỚC XUỐNG TRẦN GIAN


1 nhận xét:


 1. Vay chi mượn nợ trần hồng
  Sớm còn chiều mất bận lòng mà chi
  Thuyền ra giữa biển thuyền đi
  Ai khôn ai dại một kỳ này thôi
  Cửa thiền dính bụi người ôi
  Thanh châu khử trược tinh khôi thiện lành
  Giang hồ gác kiếm cho nhanh
  Oan gia trái chủ hoành hành chướng duyên
  Hỡi ơi quả báo hiện tiền
  Lưới trời lồng lộng oan khiên thấu trời
  Làm sao hết khổ thầy ơi
  Tu trong nghiệp quả là lời thiết tha
  Sớm chiều luyện đạo Thích Ca
  Vãng sanh cực lạc ấy là người khôn
  Giới thân huệ mạng bảo tồn
  Nhân thiên tuyệt lộ tịnh môn khai đường
  Rừng hoa sen tại tây phương
  Đường xưa mây trắng cố hương ta về
  Giật mình bừng tỉnh cơn mê
  Đời là huyễn mộng bốn bề chẳng an
  Đâu là rác đâu là vàng
  Ở đâu có lửa tro tàn khắp nơi
  Tu nhất kiếp ngộ nhất thời
  Phước lưu muôn thuở đời đời an vui!

  SƯU TẦM

  Trả lờiXóa