Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

CHUÔNG CHÙA


CHUÔNG CHÙA

Chuông chùa nghe vẳng tiếng ngân nga,
Giấc mộng phù sinh chợt tỉnh ra :
Phú quý khác chi cơn ảo mộng,
Sắc tài thôi cũng kiếp phồn hoa.
Tâm trần dứt hết không còn vướng,
Cảnh Phật lo gì chẳng được qua.
Quyết chí tu trì tinh tiến mãi,
Về đây Cực Lạc ở lòng ta.

NI TRƯỞNG NHƯ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét