Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

VỀ ĐÂU ?Trần gian như thể cuộc rong chơi,
Vạn ngã về đâu gốc chẳng rời.
Bao kiếp lang thang qua khắp nẻo,
Nhiều năm lăn lộn đến cùng nơi.
Hiểu ra lối khổ tìm nguồn đạo,
Biết được đường mê thấu cõi đời.
Vượt thoát trầm luân nương pháp Phật,
Công phu tinh tấn nguyện không lơi.

SƯU TẦM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét